Λιμάνι και φάρος Ομίλου Φίλων Θαλάσσης Θεσσαλονίκης

Το εμπορικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης όπως φαίνεται από τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης (Ο.Φ.Λ.) στη νέα παραλία.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.