Ανέβασμα στην Πρασινάδα

Λίγο πριν την Πρασινάδα όπου περιμένουν οι πιο πρόθυμοι και ενημερωμένοι εθελοντές με πλήρη τροφοδοσία. Και τα δυο χαρακτηριστικά των αγώνων της ROUT family.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.