Ο καταπληκτικός σταθμός στις Νυμφές σε παλιό ελαιοτριβείο. Οι δάδες δημιουργούσαν μια μοναδική ατμόσφαιρα και οδηγούσαν μέσα από τις σκάλες στο κεντρικό δωμάτιο τροφοδοσίας.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.