Ο καταπληκτικός σταθμός στις Νυμφές σε παλιό ελαιοτριβείο. Οι δάδες δημιουργούσαν μια μοναδική ατμόσφαιρα και οδηγούσαν μέσα από τις σκάλες στο κεντρικό δωμάτιο τροφοδοσίας.

Leave a Reply